Уведомление

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че считано от 25.04.2023 г. е назначена Евелина Костова Николова като Директор за връзка с инвеститорите на „ГРИЙН ИНДЪСТРИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.
Данни за контакт на Директора за връзки с инвеститорите:
Евелина Костова Николова
Тел: +359 896 113 006
е-mail: ewelinanikolova@gmail.com