Уведомление относно увеличение на капитала

Резултат от успешно приключила подписка за увеличение на капитала на Премиум Пропърти Инвест АДСИЦ