Покана за Общо Събрание на Варантопритежателите

Представяне на Покана за общо събрание на варантопритежателите, което ще се проведе на 22.08.2023г. от 10.00 часа местно време (07:00 UTC)